♦️روحانی: دولت در انتخابات هیچ دخالتی ندارد روحانی در نشست خبری: 🔹از ابتدا نگران بودم رقابت خوبی صورت نگیرد و وقتی رقابت نیست، حضور کم می‌شود. گزارشی که وزارت کشور قبلا به من داده بود این بود که ۷۰ حوزه غیررقابتی است و این من را نگران کرد. امروز ظهر پرسیدم…