مدارس می توانند فردا را تعطیل کنند

حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش:

🔹مدارسی که در آنها شمارش آراء تا روز شنبه به اتمام نمی‌رسد با صلاح دید مناطق آموزش و پرورش می‌توانند فردا را تعطیل کنند.

🔹این تعطیلی عمومی نیست و منحصر به مدارس حوزه‌های انتخابیه و آن حوزه‌هایی است که شمارش آرا تا شنبه به اتمام نمی‌رسد.

@AkhbareFori