‏ایشون آقای Michel Mayor هستند استاد اخترفیزیک از دانشگاه ژنو که دیروز به همراه دیدیر کلوز بدلیل "کشف شبه‌سیاره‌ای که به دور ستاره‌ای از نوع ستاره‌های منظومه شمسی می‌چرخد" نوبل فیزیک را برده اند.

🔹عکس لحظه ای است که در فرودگاه سن سباستین خبر را میبیند

@AkhbareFori