حمله تند مجری تلویزیون به ادامه فعالیت باغ‌وحش‌ها به بهانه روز جهانی حقوق حیوانات

یزدانپرست:

🔹این چه "اشرف مخلوقات"بودنی است که حیوان زبان‌بسته را بکنیم در "قفس" و برویم تماشا؟

🔹الان با عینک‌های واقعیت افزوده می‌شود تا تهِ دل و روده هر حیوانی را دید!

🔹دوست دارید خودتان را بکنند در قفس و بقیه بیایند تماشا؟

@AkhbareFori