به نظر شما چرا ۲۵۰ هزار یورو پول نقد در خانه یک نماینده مجلس باید وجود داشته باشد؟!

public poll

چون نهادهای نظارتی نتونن دارایی‌ جناب نماینده رو بررسی کنن – 16K

👍👍👍👍👍👍👍 90%

چون ممکنه کار پیش بیاد پول لازم میشه – 1K

👍 7%

چون بانک‌ها قابل اعتماد نیستن – 593

▫️ 3%

👥 18159 people voted so far.