تغییرات اقلیمی از چشم عقاب تیزپر یخچال‌های آلپ.

یک گروه حامی محیط زیست این تصاویر را منتشر کرده‌اند از نگاه عقابی به نام ویکتور؛ که بر فراز یخچال‌های طبیعی آلپ پرواز می‌کند؛ یخچال‌هایی که با تغییرات اقلیمی، ستبری و شکوه آنها رفته‌رفته آب می‌رود.

@AkhbareFori