حتما شنیدید که میگن: مگه پول علف خرسه؟

🔹علف خرس نوعی از زالزالکه که خرس‌ها خیلى بهش علاقه دارن! این درخت بطور

حتما شنیدید که میگن: مگه پول علف خرسه؟

🔹علف خرس نوعی از زالزالکه که خرس‌ها خیلى بهش علاقه دارن! این درخت بطور وحشى و بدون نیاز به کشاورزى و هزینه رشد میکنه، به همین خاطر میگن مگه پول علف خرسه🤑

@AkhbareFori