♦️بیماران چشم‌انتظار نظارت بر روی قیمت‌ها

#حرف_مردم

🔹امروز رفتم این دارو را خریدم در عرض ۶ ماه قیمتش از ۴۰۰۰ تومان رسیده به ۷۰۰۰ تومان!!!

تازه عمق فاجعه وقتی بود که داروخانه ۸۰۰۰ تومان به من فروخت و گفت گرون شده!

البته بعدش به ۱۲۴ زنگ زدم گفت زنگ بزن ۱۴۹۰ اونم گفت زنگ بزن جای دیگه که من از خیرش گذشتم!!! 😐

💬حرف مردم، رسانه‌ای برای مردم

t.me/joinchat/AAAAADwTVAPnAZ6T9AMI8Q