♦#زندگی_بهتر / آیا من باهوش هستم؟ نشانه‌های هوش بالا را بشناسید

🔹افراد باهوش می‌توانند هیجانات ناگهانی خود را کنترل کنند و در مهار احساسات خود ماهرند

🔹باهوش‌ها زیاد راه می‌روند در طول روز گاهی چرت می‌زنند

🔹افراد باهوش تاثیر پذیرند و خیلی راحت حواس‌شان پرت می‌شود

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1403176