♦️بازداشت ملی‌پوش سابق استقلال به دلیل رانندگی در حالت غیرعادی 🔹سردار رحیمی، فرمانده انتظامی پایتخت اعلام کرد روز گذشته یک ورزشکار به همراه چند نفر توسط پلیس دستگیر شده است. 🔹پیگیری‌ها مشخص کرد ورزشکار دستگیر شده که اکنون هم در بازداشت به سر می‌برد سابقه…