♦️اختلال در اینترنت به روایت مخاطبان

🔹برخی از مخاطبین خبر دادند که از صبح امروز اینترنت آن‌ها دچار اختلال شده است و برای اتصال دچار مشکل هستند.

@AkhbareFori