♦️رقم مالیات بر اجاره‌بها مشخص شد

معاون سازمان امور مالیاتی:

🔹کسانی که مجتمع‌های مسکونی که الگوی مصرف مسکن را رعایت کرده یا بیش از ۳واحد مسکن احداث کنند، به طور کلی از پرداخت مالیات معافند.

🔹واحدهای مسکونی زیر ۱۵۰متر مربع یا تا مجموع ۱۵۰متر در تهران و تا ۲۰۰متر در سایر استان‌های کشور از مالیات بر اجاره بها به طور کامل معاف هستند.

🔹بر اساس ماده ۳۱قانون مالیات های مستقیم، درآمد تا ۵۰ میلیون تومان، مشمول ۱۵ درصد مالیات، تا ۱۰۰میلیون تومان، مشمول ۲۰درصد و درآمد بالای ۱۰۰میلیون تومان، مشمول ۲۵درصد مالیات خواهد شد.

@AkhbareFori