در کنج سیه چال بلا غرق دعایی
جان از غم مادر دهی و سوی خدایی
عمرت شده طی گوشه زندان و به غربت
عالم شده مبهوت تو از

در کنج سیه چال بلا غرق دعایی

جان از غم مادر دهی و سوی خدایی

عمرت شده طی گوشه زندان و به غربت

عالم شده مبهوت تو از این همه محنت

▪️شهادت حضرت موسی بن جعفر تسلیت باد🥀

@AkhbareFori