♦️سرقت مسلحانه از طلافروشی‌های کرمان معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان: 🔹چهار سارق، حوالی ساعت۲۰ امشب به ۲باب مغازه طلافروشی در مجاور یکدیگر حمله کردند که در پی مقاومت صاحبان یکی از طلافروشی‌ها، سارقان اقدام به تیراندازی و مجروح کردن وی از ناحیه…