♦️اظهارات خصمانه جدید ترامپ علیه مردم ایران ترامپ: 🔹ایران به خاطر تحریم‌ها و بقیه چیزهای دیگر، کشوری متفاوت نسبت به زمانی است که من به کاخ سفید آمدم آنها بسیار بیشتر از قبل به آمریکا احترام می‌گذارند 🔹آنها دچار تورم چشمگیری هستند و پولشان آنقدر بی‌ارزش است…