بازهم ردپای پول‌های کثیف؛ این‌بار انگشت اتهام به سمت فیلم کمال تبریزی!

🔹کمال تبریزی: خیلی از کسانی که به پول‌های مشکوک معترض هستند، وقتی با همان سرمایه‌گذارها همکاری می‌کنند، ساکت می‌شوند

از حواشی دختر شیطان تا گفتگو با داریوش فرضیایی را در #برداشت ببینید

http://sornakhabar.com/news/47331