♦️وزیر کشور: ۹۵ درصد کار اسکان موقت سیل‌زدگان انجام شده است اما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دچار عقب ماندگی هستند

🔹ما در مرحله سوم یعنی مرحله بازسازی قرار داریم، دولت تمام مصوباتی که در این باره بوده را تصویب کرده است.

🔹تا الان با اپیدمی بیماری مواجه نبودیم.

🔹متاسفانه علیرغم جلسات متعدد که با بانک‌ها گذاشته شده، قرار بود تا آخر خرداد همه قراردادها منعقد شود و پرداخت‌ها صورت بگیرد ولی بانک‌ها در این زمینه عقب هستند

🔹سیل‌زدگان در اولویت هستند و مردم در دمای ۵۰ درجه زندگی می‌کنند. ما سازمان برنامه را به عنوان دستگاه تشخیص دهنده اولویت‌ها می‌دانیم.

🔹در لرستان با سرما در آینده نزدیک روبرو خواهیم بود و در خوزستان با کشت مواجهیم.

#سیل_زدگان_را_دریابیم

@AkhbareFori