♦#چند_خبر_کوتاه

🔹نماینده شادگان(خوزستان): ما منازل و شهرهای خود را تخلیه نمی‌کنیم.

🔹رئیس کمیته امداد: ۲۰ میلیارد تومان، اعتبار اولیه وام قرض الحسنه خوزستان است که البته بدون سقف و قابل افزایش است.

🔹۲۳۴روستا در خوزستان بر اثر سیل تخلیه شده‌اند./ ایرنا

🔹سازمان راهداری لرستان: راه ارتباطی ۶۲۰ روستای استان وصل شد.

🔹وزیر کشور: اقدام آمریکا بیانگر اوج خصومت این رژیم با آزادی‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم است.

@AkhbareFori