♦️شرایط صلح و میزان دیه در پرونده «نجفی» 🔹درصورت اجرای قصاص نجفی، خانواده میترا استاد باید نصف دیه را به خانواده شهردار پیشین تهران بپردازد 🔹درصورت رضایت خانواده مقتول، نجفی به ۳سال حبس محکوم می‌شود 🔹خانواده میترا استاد می‌تواند درازای بخشش از نجفی طلب مبلغی…