♦️شرکت توانیرو: استخراج ارز دیجیتال منع قانونی ندارد

🔹به گفته سرپرست دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیرو استخراج ارز دیجیتال منع قانونی ندارد، اما متقاضیان برای تامین برق خود باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بگیرند.

@AkhbareFori