آیا مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد به استقبال روحانی می رود؟

قرار است استیضاح وزیر اقتصاد فردا یکشنبه به رای نمایندگان مجلس گذاشته شود، این در حالی است که سه شنبه هفته جاری رییس جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان به صحن علنی مجلس خواهد رفت.

البته از راهروهای مجلس شنیده می شود که به احتمال زیاد نمایندگان با استیضاح وزیر اقتصاد مخالفت خواهند کرد تا به سخنان رییس جمهور گوش دهند. برهمین اساس، نمایندگان به دنبال سناریوی استیضاح دو وزیر ظرف دو هفته نخواهند بود.

@Akhbarefori