♦️پربازدیدترین خبرهای امروز خبرفوری را اینجا بخوانید یارانه نقدی ۹۸ بیشتر می‌شود یا ثابت می‌ماند؟ ظریف نرفته برگشت؛ ماجرای قهر و آشتی وزیر مستعفی چه بود؟ چطور می‌توانید کارت‌های ملی خود را عابربانک کنید؟ کارمند دولت هستید؟ حقوقتان ۵۰۰هزار تا یک میلیون…