💵 عضویت رایگان در کانالی خصوصی که عضویت در آن بیش از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان هزینه دارد.

🔺سیدمحمدهادی طلوعی در این کانال تحلیل ها و سیگنال های معاملاتی خود را به صورت"رایگان" قرار می دهد تا بتوانید ماهانه حداقل ۷ میلیون تومان کسب درآمد کنید.

🎁 فردا عضویت در کانال پولی خواهد شد.

https://t.me/joinchat/AAAAAEs9y5MBbc_jQEV0ZQ