ابطحی: نگران ترور بیولوژیک تخت روانچی هستیم

نماینده خمینی‌شهر در مجلس:
🔹هر چه سریعتر آقای تخت روانچی را به ا�

ابطحی: نگران ترور بیولوژیک تخت روانچی هستیم

نماینده خمینی‌شهر در مجلس:

🔹هر چه سریعتر آقای تخت روانچی را به ایران بازگردانید و در اینجا درمان کنید.

🔹چرا که نگران بازی آمریکا هستیم و از ترور بیولوژیک می‌ترسیم.

@AkhbareFori