♦️محسن رضایی: آمریکا باید حداقل ۵۰میلیارد دلار خسارت تحریم بدهد تا به برجام برگردیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

🔹آمریکایی‌ها خواب بازگشت به ایران را می‌بینند. جنگ، کودتا و ترور و تحریم های ظالمانه در همین راستا است.

🔹امریکایی ها اگر می خواهند ما به برجام برگردیم نه تنها خودشان باید برگردند که حداقل پنجاه میلیارد دلار باید خسارت تحریم ها به ما بدهند.

@AkhbareFori