♦️بیانیه مشترک وزیران خارجه ایران و ١+٤ پس از نشست در نیویورک 🔹شرکت کنندگان خاطرنشان کردند که برجام، که به تایید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است، یک عنصر کلیدی در ساختار جهانی عدم اشاعه هسته ای و یک دستاورد مهم دیپلماسی چندجانبه است. آنان…