🚩 «ارتباط با رسانه»؛ گم‌شده این روزهای مرکز رسیدگی به امور مساجد

🔹در حکم انتصاب مدیر جدید روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد مأموریت‌های این معاونت تبیین شده است؛ بی‌آنکه کلمه‌ای از «رسانه» و ضرورت ارتباط این مرکز با رسانه‌ها سخنی به میان آید.

🔹مطلب ایکنا را بخوانید

@iqnanews