♦️عجیب اما واقعی؛ ایرانی‌ها تابعیت افغانستانی می‌گیرند تا پزشکی بخوانند

دبیر کارگروه آموزش دیده‌بان عدالت وشفافیت:

🔹طبق قانونی افغانستانی‌ها باپرداخت پول می‌توانند در ایران پزشکی بخوانند

🔹گزارش‌هایی داریم برخی داوطلبان کنکور پزشکی تغییر تابعیت(افغانستانی) داده یا دنبال تغییر تابعیت هستند

@AkhbareFori