♦️انتقاد رئیس جمهور از رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس روحانی: 🔹رد صلاحیت از یک جناح، انتخابات نمی‌شود. مثل این است که یک مغازه‌ای تنوع کالا نباشد. مردم تنوع می‌خواهند. 🔹بگذارید همه گروه‌ها شرکت کنند در انتخابات. با یک جناح نمی‌توان کشور را اداره کرد. 🔹 یک…