توضیحات و عذرخواهی زینب ابوطالبی درباره یک اظهارنظر جنجالی!

🔹همه ما متعلق به این سرزمین هستیم از هر فکر و عقیده‌ای که باشیم

🔹سرنوشت این کشور را همه با هم رقم خواهیم زد

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو