🔺رهبرانقلاب: "تشییع فرمانده سپاه قدس، بزرگترین بدرقه جهان بود."

🔹دوهفته گذشته اتفاقات بی نظیری در کشور رخ داد

🔹روزی که ده ها میلیون نفر در ایران و عراق برای بدرقه فرمانده شهید سپاه قدس به میدان آمدند و روزی که موشک های سپاه پایگاه آمریکایی را در هم کوبید ایام الله است

@AkhbareFori