رد حضور اتباع سایر کشورها در پرواز امروز

🔹وزارت بهداشت: هنوز هیچ مورد تایید شده‌ای از بیماری کروناویروس در کشور گزارش نشده است

🔹حدود ۸۰ نفر ایرانی ساکن ووهان چین بودند که از این تعداد ۵۰ نفر داوطلب بازگشت به کشور بودند

🔹نیمی از این ۵۰ نفر که به کشور بازگشتند، خانم هستند و همه حال‌شان خوب است جز یک نفر که علائم دارد

🔹از هواپیما جز ایرانی کسی پیاده نشد و همه مسافران این پرواز ایرانی بودند.

@AkhbareFori