روزگار گرم انسانیت❤

یک فعال توئیتری نوشت:

‏امشب این زبون بسته رو عمل کردیم بخاطر بیماریش ‎سگ خیابونی هست واسه یک شب بعد عملش هیچ جا نپذیرفتنش بجز نگهبان یه پارک که حتی پتوشو با مهربونی هم روش کشید

مرد تویی مردی به جیب پر پول و ماشین نیست دلت که بزرگ باشه مردی...براش بنویسید

"سرزمین ما از این خوبان خالی مباد"

@AkhbareFori