روحانی و داستان بلد نیستم؛ آیا رئیس جمهور قرار است باب مذاکرات جدیدی را باز کند؟

🔹روحانی با دو راه حل مواجه ا�

روحانی و داستان بلد نیستم؛ آیا رئیس جمهور قرار است باب مذاکرات جدیدی را باز کند؟

🔹روحانی با دو راه حل مواجه است: یا باید خود را از تحولات کشور کنار بکشد یا باید روش خود را تغییر دهد و اصولا یک روحانی جدید به جامعه معرفی نماید

🔹پشت پرده سخنرانی‌های جدید رئیس جمهور و انتقاد از بستن درهای ارتباط با خارجی‌ها چیست؟

♦️اینجا بخوانید و نظر دهید

khabarfoori.com/detail/1651877