#کارخوب/راننده تاکسی جوان قزوینی: از سربازان وظیفه، سالمندان، سالخوردگان، رفتگران زحمتکش، معلولین و نیازمندان کرایه دریافت نمی‌شود

دعای خیر شما بهترین روزی برای ما جوانان است

#اخبارفوری_قزوین را اینجا ببینید

https://t.me/joinchat/AAAAAD8h-fLG38EmK51UnA