اپلیکیشن تازه دولت چین برای شهروندان؛ آیا در معرض ویروس کرونا بوده‌اید؟

🔹 دولت چین اپلیکیشنی را در اختیار شهروندان این کشور قرار داده است که به آنان اجازه می‌دهد بررسی کنند آیا در معرض ویروس کرونا بوده‌اند یا نه

@AkhbareFori