روایت طهرانچی از پرونده پرحاشیه برادر رئیس‌جمهور در دانشگاه شهید بهشتی

🔺طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد:

🔹 در مقطعی در دانشگاه آزاد دنبال ولنگاری فرهنگی بودند و در این رابطه بخشنامه صادر می‌کردند.

🔹 آقای سیدحسن خمینی دلیل خاصی برای نیامدن به جلسات هیات امنا ذکر نکرده است.

🔹 صاحبان تفکر ٣۵ ساله مدیریت دانشگاه آزاد نفوذ می‌کنند و اجازه نمی‌دهند دانشگاه تغییر ریل دهد.

🔹 حادثه اتوبوس علوم و تحقیقات یک عقبه ٣٠ ساله دارد که دانشگاه را در کوه با جاده‌های آنچنانی احداث کردند.

🔹 سردار سلیمانی با ما ارتباط داشت، اما یک بار هم به موضوع اجحاف یک استاد در حق دخترش اشاره نکرد

@AkhbareFori