سرنوشت اعضای شورای انقلاب

🔹ترکیب شورای انقلاب چهار بار عوض شد ولی همیشه اکثریت آن را معممین تشکیل می‌دادند

🔹جلسات شورای انقلاب گاهی در مدرسه علوی، گاهی در مدرسه رفاه و گاه در منازل اشخاص تشکیل می‌شد

🔹افراد را امام تعیین می‌کردند

🔹هسته شورای انقلاب آیت‌الله مطهری، هاشمی‌ رفسنجانی، موسوی‌اردبیلی، باهنر و شهید بهشتی بودند، بعدتر مهدوی کنی و بعدها آیت‌الله خامنه‌ای به این جمع اضافه شدند

🔹اعضای شورا قبل و بعد از عضویت در شورای انقلاب چه سمت‌هایی داشتند و چه سرنوشتی پیدا کردند

اینجا بخوانید

http://khabarfoori.com/detail/1674803