بهروز شعیبی تندیسش را به جشنواره فجر پس داد!

🔹لباس رسمی به تنم نیست چرا که نمی‌خواستم به این جشن بیایم

🔹من این تندیس را به دبیرخانه برمی‌گردانم و لوح را با خود می‌برم

توضیحات بیشتر درباره علت رفتار وی در لینک زیر⬇

sornakhabar.com/newsview/135098