🎥 اگر فردی غیر از روحانی می‌گفت انتخابات پیش رو انتصابات است مهم‌ نبود، اما روحانی که سال ۷۳ دنبال حذف انتخابات و مادام العمر کردن ریاست جمهوری هاشمی (سلطنت) بوده وحالا دغدغه انتخابات پیدا کرده جالب است!

@AkhbareFori