پاسخ رییس جمهوری به روند طی شده در خصوص لوایح پالرمو و سی اف تی

🔹مجمع تشخیص که قرار بود اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند، در این لوایح شد یک طرف دعوا

🔸من حضورا خدمت مقام معظم رهبری در این خصوص صحبت کردم

🔹ایشان اعلام کردند که مخالفتی در خصوص لوایح دولت ندارند.

🔸اگر به لیست سیاه باز گردیم ما همه توانمان را برای حل و فصل مسئله به کار خواهیم گرفت

🔹مسئله اف ای تی اف مسئله یک کشور و یا دو کشور نیست

🔸امیدواریم آن هایی که مسئول این کار هستند تلاش کنند که این مسئله حل شود.

@AkhbareFori