♦️درخواست «بنزین سفر» به دولت و وزارت نفت داده شده!؟

🔹معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی از ارائه درخواست اختصاص سهیمه بنزین سفر به دولت و وزارت نفت خبر داد.

🔸درحالی‌که وزیر نفت، منکر این موضوع است، تیموری می گوید: همان اوایل سهیمه‌بندی بنزین، طرحی با عنوان اختصاص سهمیه ویژه «بنزین سفر» در حد ۱۲۰ لیتر، به قیمت مصوب لیتری ۱۵۰۰ تومان به دولت و وزارت نفت داده شد که در جلسات مختلف با دستگاه‌های اقتصادی پیگیر آن هستیم.

🔸معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی: اگر این درخواست به دست وزیر نفت نرسیده، دوباره آن را ارئه می‌کنیم.

🔸با این حال وزیر نفت دیروز برای چندمین بار تکرار کرد: فعلا پیشنهادی درباره سهمیه بنزین نوروز مطرح نیست اگر هم شده من بی اطلاع هستم .

@AkhbareFori