تاریخچه انتخابات در دنیا و ایران؛ از انتخابات بدوی آتن تا شواهد باستانی انتخابات در ایران

🔹 زنان در سوئیس تا دهه ۷۰ رای نمی‌دادند

🔹 اولین انتخابات مستقیم در ایران بعد از انقلاب مشروطه در زمان مظفرالدین‌شاه قاجار وحکومت مشروطه در ایران برگزار شد

اینجا بخوانید

http://khabarfoori.com/detail/1681659