آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس؛ ۲۴ بهمن

🔹تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از پنجشنبه (۲۴ بهمن) آغاز می شود.

🔹طبق قانون انتخابات، مدت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی یک هفته است.

@AkhbareFori