♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار: خبر مشاهده بیمار کرونا در سبزوار کذب بوده و هیچ مورد مشکوک به کرونا در این شهرستان گزارش نشده است.

🔹وزارت بهداشت و شهرداری تهران، برای تمرکز در مبارزه با بیماری ویروس کرونا نمایشگاه کتاب شهر آفتاب را با تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تبدیل به یک بیمارستان بزرگ تبدیل می‌کنند.

🔹ترکیه: تمامی مسافرینی که از ایران وارد خاک ترکیه شوند به صورت دقیق تحت کنترل پزشکی قرار می‌گیرند./انتخاب

@AkhbareFori