سخنان متفاوت زیباکلام در مورد مذاکره با آمریکا

🔹صادق زیبا کلام در گفتگو با شبکه سعودی ایران‌اینترنشنال: ترامپ نشان داده است مثل آب خوردن مواضعش را تغییر می‌دهد.

🔹از نظر ایران همانطور که مقام معظم رهبری گفتند هرگونه مذاکره با آمریکا منتفی است.

@AkhbareFori