♦️چرا زمین نابود نشد؟

🔹سیارکی که قرار بود روز گذشته با زمین برخورد و به چندین و چند شهر دنیا خسارت‌های زیادی وارد کند، در نهایت به زمین برخورد نکرد

🔹راز عبور این سیارک‌ها از کنار زمین در مدارهای متفاوتی است که آنها حرکت می‌کنند

درباره شایعات مداوم درباره برخورد سیارک‌ها به زمین اینجا بیشتر بخوانید و نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1343335