بازداشت نوجوان ۱۶ ساله به دلیل هک کارت بانکی؛ بازهم با ترفند شارژ و اینترنت رایگان حساب افراد ساده‌لوح خالی شد!

🔹فقط توی ایرانه که هک کنندگان کارت‌های بانکی زیر ۲۰ سال سن دارند؛ تروخدا اینقدر ساده نباشید! هیچ‌کس قرار نیست به شما شارژ و اینترنت رایگان بدهد، پس به هوای زرنگی کردن کاری نکنید تا حساب‌تان را یک نوجوان ۱۶ساله خالی کند.

@AkhbareFori