♦️چطور ممکن است که تلویزیون دوستم باشد؛ درصورتی که برایش اهمیت ندارد که یک زن ۴۰ ساله به چه صورتی باید کرایه خانه بدهد!

🔹 دو سال است که با تلویزیون همکاری نمی‌کنم

🔹از مردم کشورم خواهش می‌کنم که در این ایام با یکدیگر مهربان باشند

گفتگوی جنجالی سوسن پرور و دیگر گفتگوهای خبرساز خبرفوری را در یوتیوب #سرنا ببینید

youtube.com/watch?v=pRh4cEzQpTc