شب و روز بیماران کرونایی در قرنطینه چگونه می‌گذرد

🔹تصوراتم از قرنطینه به هم می‌ریزد. مرد جوان کرونا گرفته است؛ اما در همان فضای قرنطینه جوک کرونایی تعریف می‌کند «در خبرها آمده است «کرونا از مرکز ووهان رسیده به مرکز سوهان» پرستارها و بیمارها می‌خندند و با خنده‌شان، سرفه‌هایشان هم‌شدت می‌گیرد...

گزارشی از وضعیت یک مرکز قرنطینه را اینجا بخوانید

https://khabarfoori.com/detail/1708705